Τηλεφωνηστε μας! 26830-23065

Προδιαγραφές Αρχείων

Όσον αφορά τα γραμμικά αρχεία υποστηρίζουμε τα συνήθη σχεδιαστικά προγράμματα Corel Draw και Illustrator.

Σε αυτά απαιτούνται οι εξής προδιαγραφές: Όλες οι γραμματοσειρές να έχουν μετατραπεί σε καμπύλες για αποφυγή προβλημάτων και αποθηκεύσει σε μορφή ( PDF )

Το θέμα προς εκτύπωση να είναι σε αναλογία 1:1 και με τα ακριβή χρώματα αν πρόκειται για πλακάτα. ( Κατά προτίμηση σε κωδικούς PANTONE Coated ) Αν πρόκειται για εκτύπωση CMYK είναι επιθυμητό ένα δοκίμιο ( Proof ) σε φυσικό μέγεθος.

Οσον αφορά τα αρχεία εικόνας ( Bitmap ) αυτά πρέπει να είναι σε φυσικό μέγεθος και σε ανάλυση 200 dpi τουλάχιστον. Πρέπει επίσης να είναι σε κλίμακα CMYK και όχι RGB καθώς και σε μορφή .tiff ( ασυμπίεστο ) η οποία είναι προτιμότερη από τη μορφή .jpg ( συμπιεσμένο ).